Logo
My Journal

İNİSİYASYON NE DEMEK?

İNİSİYASYON

Spiritüel(ruhsal) tesiri alıp, aktarabilen, bir düzen ve disiplin içinde, sınavlara dayalı tarzda, metodu olan bir üstadın(İNİSİYATÖR) öğretisi ile bireyin ruhsal gelişimi için yaptığı eğitime “İNİSİYASYON” adı verilir.

“İnisiyasyon”, latincede “biryere girme, iştirak edilme, kabul ediliş” anlamındadır. İnisiyasyon bireyin tek başına gerçekleşebileceği bir eğitim değildir. Yani kişi kendini insiye(eğitim) edemez. Mutlak bir üstadın olması gerekir.

İnisiyasyonlarda tek üstad olur. Üstad, öğrencinin okulda öğrendiği tarzda okumasını, ezberlemesini istemez. Onu üst tekamül seviyelerine ulaştırmak için yöntemler öğretir. Bir inisiyasyona katılmak için önce kabiliyet yani yetenek gerekir. İnisiyasyon süreci üç koşul olduğunda tamamlanır:

inisiayasyon 3

 1. Vasıf

Bireyin kendisinde olan bazı yeteneklerden oluşur. Üzerinde çalışma yapılacak bu yetenekler “İLK MADDE” adını alır. Yani öğrencinin geçmiş enkarnelerinden getirdiği mayaya bakılır. Yeni öğretiye geçmesi için, bu mayanın yeterli olup olmadığı incelenir. İslami ezoterizm(batini) bunu şöyle açıklar: “Her ağaçtan kaşık olmaz”. Adayda ahlak ve zihin düzeni bakımından aranan bu niteliklere “İNİSYASYONA GİRİ Ş KOŞULLARI” da denilir.

 1. Aktarım

Aday öğretime girdikten sonra bir spiritüel tesirin aktarımında kalır. Aktarılan spiritüel tesir bireye yeteneklerini düzenleme, geliştirme olanağı sağlayan bir ışık(aydınlanma) verir. İşte bu aktarıma “INSiYATiK AKTARIM” denilir. Buna hem öğrencinin, hem öğretenin ihtiyacı vardır. Bu olmadan inisiyasyon olmaz.

 1. İç çalışma

İnisiye ancak  “iÇ ÇALIŞMA” sayesinde aşama aşama yükselir. İç çalışma bireysel çabadır. İnisiyasyon da bir din değildir. Din varlığı beşeri halde ele alır, onu bu durumdan çıkartmaz, hatta bu hal içinde ona en uygun şartları sağlar. inisiyasyon ise, beşeri halin imkan ve sınırlarını aşmak, bedenle ruhun uyumunu arttırmak ve sonuç olarak varlığı her türlü şartlı halin ötesine sevketmek amacındadır.

inisiayasyon 2

MİSTİSİZM VE İNİSİYASYON

Bilmeyen kişiler tarafından birbirine karıştırılsalarda, aslında ayrıdırlar, hatta zıttırlar.

 1. Mistisizim(tasavvuf-sufilik) dinle içiçedir. İnisiyasyon ise dine bağlı değildir.
 2. Mistik yolda bir üstada gerek yoktur. Ama inisiyatik yolda bir üstadın olması şarttır.
 3. Mistik yolda pasiflik, belirsizlik, metodsuzluk vardır(Sadece çilecilikte aktif bir metod ve hareket vardır.). insiyatik yol ise aktivite, kesinlik ve metodlu olmayı benimser.
 4. En büyük fark ise mistisizimde spiritüel tesirin aktarılması söz konusu değildir.

Ezoterik bilginin esası inisiyasyondadır. Ruhsal bir tesirin aktarılmasında hazır bulunmak ve inisiyatik çalışmanın özü olan bir taraftan alınan tesirin, bir tarafa nakledilişindeki prensibi fark ederek üst şuur hallerine çıkmak inisiyasyonun amacıdır.

1 Comments
  • Hülya beyazdaş
   Eyl 18, 2016 at 12:00 AM /

   Selam olsun diyerek bir farkındalık kapısı aralamak istedim kendime kabulünü arz ederim…