Logo
My Journal

SEMBOLİZM NE DEMEK?

SEMBOLİZM NE DEMEK?

Bilgi ve hakikatierin daha sade şekillere(sembollere) indirgenerek aktarma tarzına “SEMBOLiZM” denilir.  Sembolizmin geniş uygulama alanı kutsal metinler, ezoterizm ve okültizmdir.

Sembolizm, okültizm ve ezoterizmde daha çok bilginin liyakat sahibi olmayan kişilerden sakınması amacı için kullanılır. Sembollerin ehli, liyakat sahip kişilerdir. Sembol ehli demek o bilgiyi bilmeye hak kazanan kişiler demektir. Bu da liyakat sözcüğünün ne anlama geldiğini açıklar.

Liyakat sahibi kişiler gördükleri sembolün hakikate ilişkin hangi bilgiyi içerdiğini anlarken, sokaktaki insan bu sembolden bir şey anlamaz, hatta kendine anlatılsa bile kavrayamaz. Ve yarım yamalak, kendi görüşüyle anladığını sandığı bilgi bazen kendine bazen başkalarına tehlike getirir. Bir sembolün anlamı, o bilgiyi almaya hak eden kişiye ya onun inisiyatörü tarafından açıklanmış bir bilgidir ya da kişinin bilgi ve anlayışı o sembolü çözebilecek şekilde yükselmiştir.

hitit güneşi

KUTSAL METiNLERDEKi SEMBOLLER

Bilgi; yapıcı, harekete geçirici bir enerji türü olduğu halde, bazen de taşınması zor olan bir yüke dönüşür. Omuzları çökertir, adımları durmuşcasına yavaşlatır, bunalıma sokar. Yani liyakat sahibi kişide bilgi olumlu etkiler oluştururken, avam kişide bilgi ayağa takılan taşdır, tökezletir, şaşkınlık yaratır.

İnsanın yaşaması gereken bilgiyi anlatan kutsal kitaplarda “hakikat”i içeren derin bilgi kişinin anlayış ve ruhsal seviyesine göre sembollerle verilmiştir.

Anlayış ve bilgisi gelişerek kutsal kitaplara bakan varlık, zamanla ayetlerdeki en kabadan en inceye giden anlamları görmeye başlar. Semboller zamanla gittikçe yükselen, derinleşen hakikate ilişkin bilgileri “sır” noktasından çıkararak açar. Kutsal kitaplarda anlamları bilindiği sanılan isim, sıfat ve olaylar genellikle sembolik ifadelerdir.

Yorum: Muhammed ismi örnek ve son elçi olan peygamberimize ait olmakla birlikte, ismin zikr olduğu ayetler hamd edenlere de ithat edilmiş ve talimatlar verilmiştir.

kutsal semboller

Kutsal kitaplarda sembolizm gereklidir.

  1. İnsanlığa hitap eden, yol gösterici kutsal kitapların herkesin anlayacağı öğütleri, bilgileri olmalıydı. Ama her insanın ruhsal düzeyi aynı değildi. Beşerden insana, insandan ruhsal ve kozmik planlara uzanan ve bunların arasındaki ilişkiyi sağlayacak bilgilerin her ruhsal aşamaya, her anlayış düzeyine ve evreni tanımak, yerini bulmak isteyen her arayışa cevap vermesi gerekirdi. Bu yüzden her frekansı içinde toplayan bilgi, derece derece sembollerin içine kondu. Böylece tekamül edildikçe anlayışları gelişen kişiler, gelişmeleri oranındaki bilgiyi yavaş yavaş yükselerek aldılar.
  2. Kutsal kitapların indiği zaman ki koşulların yetersizliği bilgiyi anlaşılmaz halde kılacağından, yani bilgi niteliğini kaybettireceğinden zaman ve koşulların değişimiyle ortaya çıkması anlaşılması için sembollere ihtiyaç duyuldu. Örneğin, bilim alanındaki yetersizlik. Enerjinin çözülemediği devirde dumansız ateş diye bahsedilmesi. Ayrıca kutsal metinlerde ve medyum tebliğlerinde kaynağından çıkan tesir(bilgi) hedef olan bedenli varlığın ağzından çıkan söze dönüşene kadar, geçirdiği dönüşümler sonu kabalaşır (yani frekansı indirgenir)ve sembollere dönüşmek zorunda kalır. Öyleyse sembolün çekirdeği, içi özdür, hakiki bilgidir.

Demek ki mukaddes kitaplardaki hakikatler zamana, mekana, koşullara ve insanın anlayış düzeyine göre düzenlenmiştir. Dinler birer tekamül yolu olduğundan, söylenen şeyler gerektiğinden, açık olarak söylenmeyen şeyler ise bilginin indiği zaman söylenmemesi, kapalı geçilmesi icap eden hakikatler olduğundandır.

Okültizme göre insanın çevresi ve doğası sembollerle doludur. Görünür alem, görünmez alemin bir yansıması olduğuna göre, insanın 5 duyusuyla algıladıkları, görünmez alemin sembolleri durumundadırlar.

Comments are closed.