Logo
My Journal

Melek ne demek?

MELEK Birçok dinde tam olarak tanımlanmamış, ilahi yönetime görevli, gözle görülmez varlıklara "MELEK'' denilir. Melek terimi Sami dilinde "haberci" anlamındadır. Çoğulu "MELAiKE"dir. Kutsal metinlerde melekler, ilahi hiyerarşi içinde çalışan, ayrı ayrı görevleri olan ...

Daha Fazla